Håndverkertjenester

Bygg- og Vaktmesterservice AS utfører håndverkertjenester og oppussingsarbeid i alle størrelser, fra enkeltrom til større hus. Vi har fagbrev på snekker/tømrer-arbeid, og har også

sertifikat for våtrom.

Vi kan også påta oss oppføring av hytter og tilbygg. Etter behov leier vi inn andre typer tjenester fra fagfolk vi har et nært samarbeid med, eller med samarbeidende bedrifter innen f.eks. rørlegging, elektrisk og blikkenslagerarbeid.
Om ønskelig koordinerer vi det hele for deg.