Radonmåling


Bygg og vaktmesterservice AS
tilbyr radonmåling og analysering av radon i Narvik og omkringliggende områder.
Tiltaksgrensen på radon er 100 bequerel pr kubikkmeter. I mange tilfeller kan det gjøres rimelig å komme ned i akseptabel verdi av radon. Ta kontakt med oss for mer informasjon.
Vi måler radon, og informerer om tiltak man kan iverksette for å minske radonverdien.